ایده بطری پلاستیکی

استفاده از بطری های پلاستیکی اضافی

شما میتونید با یه برش ساده روی بطری پلاستیکی به جای گره زدن پلاستیک درواقع یه در برای کیسه پلاستیک درست کنید !

 برای اینکار ابتدا با قیچی کمی پایین تر از دهانه بطری پلاستیکی رو مطابق تصویر شماره 1 برش بزنید .
دورش رو صاف ببرید و سپس پلاستیک رو مطابق تصویر شماره 3 از داخل دهانه بطری رد کنید .. سپس پلاستیک رو باز کرده و در بطری رو روی پلاستیک به دهانه ش ببندید .

با این روش به راحتی موقعی که به مواد داخل پلاستیک نیاز داشته باشید در بطری رو باز کرده و مواد رو بیرون بریزید.


بطری پلاستیکی