ایده بطری پلاستیکی

استفاده از بطری های پلاستیکی اضافی

شما میتونید با یه برش ساده روی بطری پلاستیکی به جای گره زدن پلاستیک درواقع یه در برای کیسه پلاستیک درست کنید !

 برای اینکار ابتدا با قیچی کمی پایین تر از دهانه بطری پلاستیکی رو مطابق تصویر شماره 1 برش