داستان کوتاه جالب 998 دلار سود از یک الاغ مرده


جک از یک مزرعه‌دار در تگزاس یک الاغ به قیمت ۱۰۰ دلار خرید
 قرار شد که مزرعه‌دار الاغ را روز بعد تحویل بدهد.
اما روز بعد مزرعه‌دار به جک گفت:
 «متأسفم جوون. خبر بدی برات دارم الاغ مرد»

جک گفت: «اشکالی نداره همون پولم رو پس بده»
مزرعه‌دار گفت: « همه پول رو خرج کردم»
جک گفت: « پس الاغ مرده رو بهم بده.»
مزرعه‌دار گفت: «می‌خوای باهاش چی کار کنی؟»
جک گفت: «می‌خوام باهاش قرعه‌کشی برگزار کنم »
مزرعه‌دار گفت: «نمی‌شه که یه الاغ مرده رو به قرعه‌کشی گذاشت»
جک گفت: « کسی نمی‌گم که الاغ مرده است و بلیت قرعه کشی را می فروشم»
یک ماه بعد مزرعه‌دار جک رو دید و پرسید: «از اون الاغ مرده چه خبر؟»
جک گفت: « ۵۰۰ تا بلیت ۲ دلاری برای شرکت در قرعه کشی فروختم و ۹۹۸ دلار سود کردم.»

مزرعه‌دار پرسید: « کسی شکایتی نکرد؟»
جک گفت: «فقط کسی که برنده قرعه کشی شد و الاغ را برده بود من هم ۲ دلارش رو پس دادم.