کارتون خاطره انگیر و نوستالژیک مورچه و مورچه خوار

این سریال کارتونی توسط کمپانی DePatie-Freleng Enterprises در بین سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ تولید شد.