بزرگترین و لذت بخش ترین زمان برای زنها جلو مادر شوهرشون

 میدونید چه زمانیه؟!

وقتی که مادر به پسرش میگه 

پسرم تو که این غذارو نمیخوردی