شصت و ششمین مرحله یارانه نقدی شهریور ماه 95 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت ساعت 24 جمعه 26 شهریور ماه مورخ 1395/05/26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

در 5 ماهه ابتدایی سال 95 در تاریخ 26 هر ماه یارانه واریز گردیده و زمان پرداخت یارانه این ماه نیز 26 شهریور اعلام شده است. مبلغ یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.