شصت و ششمین مرحله یارانه نقدی شهریور ماه 95 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت ساعت 24 جمعه 26 شهریور ماه مورخ 1395/05/26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

در 5 ماهه ابتدایی سال 95 در تاریخ 26 هر ماه یارانه واریز گردیده و زمان پرداخت یارانه این ماه نیز 26 شهریور اعلام شده است. مبلغ یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

یارانه نقدی شهریور 95 صبح روز شنبه 27 شهریور ماه قابل برداشت است.

امسال تا این لحظه یارانه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر و مرداد واریز شده و یارانه های شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند 95 باقی مانده است.

منبع: آسمونی

jetfun.blog.ir