یه سلامی هم بکنیم


به اونیکه نصف شب یه جوری با اخم میره دسشویی که انگار ما مقصریم این دستشویی داره...

 

☺☺☺☺☺

  

یارو رفیقش فوت می شه نمی دونه چه طور خبر رو به زن رفیقش بگه. بهش می گه شوهرت رفته یه زن دیگه گرفته!

 

زن رفیقش: الهی جنازه شو بیارن خونه!

 

یارو: بچه ها جنازه رو بیارید!

 

☻☻☻☻☻

 

این دهه 60 ها که هی می گن ما نسل سوخته ایم، فکر نکنن ما یادمون رفته رمضوناشون تو زمستون بوده... 

 

سوسولا

 

☺☺☺☺☺

  

یارو ﺍﮔﻪ یه ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ


ﺑﻬﺶ ﻭﺍﻡ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ


ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :


ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﻨﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ، ﻣــــــــــﺎﻫﺘﻮ ﺩﯾﺪﯼ؟


یعنی کاکتوس اعتماد به نفس اینو داشت


سالی سه بار هلو میداد
 

 ☻☻☻☻☻

دختره لب ساحل 20 تومن داده 30 ثانیه اسب سوار شده ، بعد عکس گرفته و زیرش نوشته :


بهترین لحظات زندگیم وقتیه که سرگرم سوار کاری ام !


فقط میتونم بگم یه دقیقه سکوت به احترام اون اسب که تونست فقط چند ثانیه اون موجود رو تحمل کنه :|


 

☺☺☺☺☺

جوک ، اس ام اس  ، لطیفه