به یارو میگن میوه های باغ مردم را نخور حرومه...


میگه: من واسه حلال و حرومش نمیخورم!!!
من واسه خاصیتش میخورم!!!!!